top of page

אלופי החידות

לפניכם 6 חידות היגיון מתמטיות ברוח חג החנוכה.
נסו לפתור אותן ולהוכיח לעצמכם (וגם לכולם) שאתם לא פחות מאשר אלופי החידות!

רוצים לבדוק אם צדקתם? לחיצה על החידה תחשוף את התשובה

נרות במסדר

העמידו בשורה 44 נרות חנוכה. 
הילד הראשון עובר ומדליק את כל הנרות. 
הילד השני עובר ומכבה כל נר שני. 
הילד השלישי עובר ומשנה את מצבו של כל נר שלישי, כלומר אם הנר דולק הילד מכבה ואם כבוי הוא מדליק, וכך הלאה עוברים בסך 44 ילדים. 

 

אילו נרות יישארו דלוקים?

כתבו את מספריהם הסידוריים מ-1 עד 44.
הסבירו את תשובתכם!

מטבעות.png

דמי חנוכה

אב חילק לכל אחד מעשרת ילדיו עשרה מטבעות דמי חנוכה. 
כל מטבע שוקל 10 גרם. 
החתלתול השובב של המשפחה גנב את מטבעותיו של אחד הילדים והחליפם במספר שווה של מטבעות מזויפים ששוקלים גרם אחד פחות מהמטבעות המקוריים. 
הילדים גילו את מעשה הקונדס, אך התקשו להחליט למי נגנבו המטבעות. 

 

עזרו לילדים לקבוע, באמצעות שקילה אחת במשקל רגיל, מי נפל קורבן למעשה הגנבה...

שרטוט ב׳

שרטוט א׳

ויהי אור

כדי להדליק אור בחנוכה צריך גפרורים, בזהירות כמובן!


לפניכם גפרורים בסידור היוצר 5 ריבועים ובסידור היוצר 6 ריבועים. 


משרטוט א׳ הסירו 3 גפרורים כך שיישארו 3 ריבועים, ומשרטוט ב׳ הסירו 5 גפרורים כך שיישארו 3 ריבועים.
 

שעון נרות

ברשותכם שני נרות חנוכה זהים. 
כל אחד מהם יכול לדלוק במשך שעה אחת בדיוק. 


כיצד תמדדו באמצעותם רבע שעה?

כד השמן.png

כד השמן

ברשותכם כד ובו 8 ליטר שמן. 


כיצד תחלקו אותו לשניים (4, 4) אם ברשותכם שני כדים נוספים בלבד – אחד בנפח 3 ליטר והשני בנפח 5 ליטר?

דמי-חנוכה.png

דמי חנוכה

מאה מטבעות  מונחים לפניכם – 60 מהם על "עץ" ו-40 מהם על "פלי". 


עליכם לסדר את המטבעות בשתי קבוצות כך שמספר מטבעות העץ בכל קבוצה הוא שווה. 
האתגר הוא... שעיניכם מכוסות ואי אפשר להשתמש בחוש המישוש כדי להבדיל בין המטבעות. 
מותר לכם להפוך מטבעות, ואין הכרח שהמספר הכולל של המטבעות בכל קבוצה יהיה שווה. 


כיצד תעשו זאת?

bottom of page